Re-integratie coach voor medewerkers

Coaching en begeleiding in 1e of 2e spoor

Uitval door werkdruk in combinatie met een tegenslag in de privésfeer. Het is iets van alle tijden. Maar de maatschappelijke druk van succes heeft hier in de afgelopen jaren niet bij geholpen. Wanneer iemand langdurig uitvalt door de fysieke klachten vanuit mentale worstelingen, helpt actieve begeleiding bij een snellere re-integratie.

Re-integratietraject

Hoe herkenbaar zijn onderstaande situaties?

  • Het lijkt wel of mensen bij langdurige uitval steeds langer uit de running zijn?
  • Onze mensen zoeken zelf wel hulp bij de fysiotherapeut of praktijkondersteuner, maar of dat het herstel echt ondersteunt om sneller terug te komen is de vraag

ArrowCoach is ervaren in het begeleiden van mensen in het 1e en 2e spoor en helpt bij het terugvinden van de verbinding tussen lichaam & geest en de focus op de mooie elementen van het werk. De CSR methodiek staat hieraan ten grondslag. Het ondersteunt de mindset en bespoedigt daarmee het herstel.