Team coaching

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together!

Niks is mooier dan succes boeken met een team. Gezamenlijke inspanning die leidt tot het behalen van het doel: het kan voelen alsof je de Champions League wint. Arrow helpt teams om de Champions League te winnen door middel van teamcoaching. We halen het beste in mensen en teams naar boven. Want happy workers staan aan de basis van succes.

Ik wil ook een team met happy workers


De top 5 oorzaken van gedoe bij teams

Dit zijn de vijf meest voorkomende oorzaken van gedoe dat mensen weerhoudt van werken aan de bedoeling. Herkenbaar?

 • Overkill aan overleg, geen eigenaarschap en besluiteloosheid
 • Ad-hoc beslissingen en achteraf bijsturen door de manager
 • Hiërarchische structuren voor controle die niet aan de inhoud gekoppeld zijn
 • Ondoorzichtige en langzame samenwerkingen
 • Vakjargon
 • Geen leer- en oefentijd inbouwen

Een ervaring

In onze nieuwe teamstructuur kregen een aantal collega’s een nieuwe coördinerende functie. Om de onderlinge samenwerking tussen de coördinatoren te bevorderen hebben we een tweedaagse training bij Ellen en Maria gevolgd. Bij de trainingen verkenden we op verschillende manieren eigen en onderlinge dynamiek en hoe we vanuit daar de nieuwe manier van samenwerken konden vormgeven. Ellen en Maria waren in dit proces fijne, competente begeleiders. Zij creëerden rust en boden ruimte. Zij hebben ons goed geholpen een basis te leggen voor een goede start.

Marleen
Coördinator FM op de Hogeschool Arnhem Nijmegen

Wanneer zet je een teamcoach in?

Bij verandering

Wanneer er een bewuste verandering in de organisatie of in het team plaatsvind of nog moet plaatsvinden. 

Bij vastlopen

Wanneer een team vastloopt, geen meerwaarde creëert of nog erger.

Bij de bewust ingezette ontwikkelsituatie helpt een teamcoach teams om op een constructieve manier met elkaar in gesprek te gaan. Hierbij komen alle facetten van de samenwerking aan bod. Er wordt gekeken naar de omgeving, de inrichting, de veiligheid en communicatie van de teams.

Soms zijn conflicten zo groot geworden dat het niet meer lukt om een goed gesprek te voeren. Waarschijnlijk zijn er verwijten naar elkaar, vergaderingen zijn gespannen en er wordt veel geroddeld in kleine groepjes. Gelijkgestemden zoeken elkaar op, en sluiten zich juist af van anderen.

Dit is heel natuurlijk gedrag, het zorgt namelijk voor veiligheid en erkenning. Echter, als het niet lukt om irritaties als team openlijk te bespreken, gaan ze onder de tafel etteren. Vaak is de veiligheid in het team laag en zijn de gesprekken te spannend of te moeilijk om samen aan te gaan. Een teamcoach helpt mensen zich uit te spreken en naar elkaar te luisteren. De coach zal het team bewust maken van negatieve interactiepatronen. Zo worden die patronen doorbroken.

Steeds meer organisaties realiseren zich dat dat voorkomen beter is dan genezen. Zij zien dat teamcoaching niet alleen nuttig, maar onontbeerlijk is voor teams die willen groeien. Samen constructief naar een doel toewerken, dat is pas echt winnen.

Welke eigenschappen mag je van een teamcoach verwachten?

Er zijn veel verschillende manieren om teams te coachen. Van pure procesbegeleiding tot meer inhoudelijke methodieken. Bij Arrow kun het volgende verwachten:

 1. Een teamcoach is neutraal
 2. Een teamcoach creëert veiligheid en structuur.
 3. Een teamcoach luistert zonder kleuring en heeft lef.

Teamcoaching op maat: samenwerking & communicatie

Teamcoaching helpt teams verder op het gebied van onderlinge samenwerking en communicatie. Bijvoorbeeld door een gedeelde visie te ontwikkelen of door inzicht te verkrijgen in elkaars werkstijlen. Jij bepaalt de focus. Na de intakegesprekken wordt het programma op maat samengesteld.

teamcoaching handen

Goed om te weten:

 • Teamcoaching start altijd met een persoonlijk intakegesprek met de opdrachtgever of teamleider.
 • De omvang (aantal dagen/dagdelen) bepalen we samen en op basis van de doelstellingen.
 • Vanuit de geformuleerde doelstellingen volgt een intakegesprek met iedere deelnemer.
 • Op basis van alle input stel ik het programma samen, waar we samen nog even doorheen lopen.

Resultaat van Arrow teamcoaching

 • Minder gedoe, meer fun en flow
 • Hogere output door effectievere samenwerking
 • Eén team, één doel
 • Maximaal rendement uit het team halen

Neem nu contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.


Intervisie begeleiding voor teams

Samen leren van lastige situaties. Dat doe je door intervisie-sessies met je team te houden waarbij je inhoudelijke cases van het eigen team analyseert en met elkaar tot verbetermogelijkheden komt voor volgende soortgelijke situaties.

Werkwijze intervisie begeleiding

Er zijn verschillende methoden om een intervisie sessie op te zetten. Door inzet van mij als coach begeleid ik jullie team in maximaal drie sessies, waarna jullie zelf over de know-how beschikken om het voort te zetten.

Proberen? Vraag nu advies aan.

Vraag advies aan